YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, İKİ BOYUTLU NESNE TARAMA SİSTEMİ (MATTARAMA)


Demirkuş N., Bayram A., Eıd A.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: June 2023

Project Abstract

 

- Proje kapsamında üretilecek sistem temel olarak üç alt bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler iş paketlerinde de görüleceği üzere, mekanik, elektronik ve yazılım sistemleridir. 

 

Mekanik sistemlerin doğrulanması amacıyla, geliştirilecek sistem mekanik tasarımının temel işlevleri yerine getirip getiremeyeceği tasarım aşamasında matematiksel parametreler ve motor bileşeninin katalog değerleri üzerinden kontrol edilecektir. Sistem tablasının yukarı aşağı hareketini sağlayacak motorların hem tabla hareketini sağlayabilmesi hem de en az 500 gr ağırlığındaki bir nesneyi yukarı kaldırabilecek kapasite seçilmesine özen gösterilecektir. Tasarım sonrasında yapılacak mekanik imalat çalışmaları sonrasında tabla millerinin doğru çalışıp çalışmadığı, takılma olup olmadığı, motor hareketlerinin senkron olup olmadığı, lift motorunun yeterli olup olmadığı yapılacak hareket testleri ile doğrulanacaktır. Cihazın içerisine ışık girip girmediği de yine bu test çalışmaları sırasında doğrulanacaktır.

 

Sistemin elektronik aksamında yer alan görüntüleme tarayıcısı çalıştırılarak bir referans biyolojik nesnenin görüntüsü elde edilecektir. Aynı referans nesne başka bir görüntüleme cihazı ile de görüntülenerek elde edilen görüntüler karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma işlemleri ilk aşamada gözle yapılacak olup, ayrıca doğrulama için her iki görüntüdeki referans objelerin RGB renk kodları üzerinden doğrulama çalışması yapılacaktır.

 

Sistem içerisinde yer alan kızılötesi sınırlandırıcı grubunun doğru çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi amacıyla biyolojik referans nesnesi ile testler yapılacaktır. Yapılan testler sonucunda kızılötesi sınırlandırıcı grubun nesneyi görür görmez yukarı yönlü tabla hareketinin durdurup durdurmadığı test edilecektir.  Sistem içerisinde yer alan enkoder ile çalışan yükseklik ölçüm sisteminden elde edilecek değerler, tabla yüksekliğinin fiziksel olarak ölçülmesi ile doğrulanacaktır.

 

Bilgisayar ara yüz yazılımının düzgün çalışıp çalışmadığı yapılacak testler ile kontrol edilecektir. Yazılım kapsamında geliştirilen tüm fonksiyonlar tek tek çalıştırılarak yazılımını doğrulaması gerçekleştirilecektir.