Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Biçilen Yemlik Kolza Brasica rapa Bitkisinin Farklı Katkılarla Silolanmasının Silaj Kalitesi ile Invitro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi


Yıldız S. (Executive) , Deniz S. , Kızılırmak F. , Kale Ç.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: March 2021