Farklı Diş Macunlarının Hibrit Cad/Cam Blokları Üzerindeki Fiziksel Etkilerinin Değerlendirilmesi


Eskitaşcıoğlu M. (Executive), Karadağ B., Ünalan Değirmenci B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2020
  • End Date: March 2021

Project Abstract

Dijitalleşmenin ilerlemesiyle CAD/CAM bloklarının diş hekimliğinde en çok önemli materyallerden biri haline gelmiştir. Bu sebeple firmalar sürekli kendilerini yenileyerek farklı materyaller üretmektedir. Ancak yeni üretilen materyallerin farklı etkenler karşısındaki dayanıklılığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu sebeple güncel olarak sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda edinilecek her bilgi çok önemlidir. 
Projemizde farklı hibrit içerikli CAD/CAM bloklara uygulanacak olan beyazlatıcı ajan içerikli diş macunlarının yüzeyde etki ettiği fiziksel değişikler değerlendirilecektir. Günümüzde insanlar yoğun olarak çay, kahve, kola gibi içecekler tüketmektedir. Bu içeceklerin dişlerde ve diş üzerine uygulanan kuronlarda renklenmelere sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple hastalarımızın çoğunluğu dişlerini beyazlatmak için beyazlatıcı içerikli macunlara yönelmektedir. Bilindiği üzere beyazlatıcı diş macunları içerisinde yoğun miktarda aşındırıcı ajanlar bulundurmaktadır. Bu tip macunlarla fırçalanan hibrit bloklarla üretilmiş kuronların fiziksel olarak maruz kaldığı etki bilinmemektedir. Bu sebeple hibrit bloklar fırçalama simülatörüne bağlanıp farklı macunlar ile 3. ay, 1.yıl ve 5. yıla denk gelecek döngülerde ADA standatlarına göre her 3 ayda diş fırçası yenilenerek fırçalanacaktır.  Her gruptaki örnekler alınarak yüzey aşınma miktarlarına ve yüzey özelliklerinin değişimine bakılacaktır. Bunun için AFM,xRD,SEM +EDX analizleri uygulanacaktır. Bu işlemlerden sonra örnekler kırma işlemine tabi tutulacaktır. Bloklar üzerinde meydana gelen mekanik etkilerin; blokların kırılma dayanımı üzerinde oluşturacağı etkileri değerlendirilecektir.