Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Botanik Bahçesi (1. Geofit ve Gül Bahçesi)


Özgökçe F. (Executive), Ekin Z., Ünal M., İşler S., Selçuk N., Çavuşoğlu Ş., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: December 2022

Project Abstract

Bitki genetik kaynaklarının korunması uluslararası düzeyde ele alınmaktadır. Türkiye gerek coğrafi yapısı gerekse değişik ekolojik koşulları nedeniyle, dünyanın önemli gen merkezlerini barındırmaktadır. Genetik kaynakların korunması güncel haberlerde hak ettiği yerini almıştır.

           Gülgiller (Rosaceae) familyasından olan Gül (Rosa L.) hoş kokulu, güzel görünüşlü bir süs bitkisi cinsidir. Türkiye Florası’nda 23 türü kayıtlıdır. Bu cinsin üyeleri Kuzey Yarım Küre’nin çok sert iklimi haricinde doğal olarak yetişir ve yetiştirilir. Güney Yarım Küre’ye ise girmemiştir. Gül, günlük yaşamda çok özel bir yer tutar. Anımsanmanın, sevginin ve barışın simgesi olup çok eskilerden bu yana şiirlere ve şarkılara konu olmuştur. Bu nedenle peyzaj amaçlı kullanımı çok yaygındır. Gittikçe önemi artan Parfümeri sanayiinin temeli de gül yağı vb. gül ürünleridir.

           Doğu Anadolu Bölgesi’nin floristik zenginliğini ve dünyadaki bitki çeşitliliğini yöre halkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılması, bitkilerinin korunması ve geliştirilmesi, çeşitli araştırma ve eğitim faaliyetleriyle halkın çevre bilincinin artırılması, yok olma tehlikesi altında olan bitkilerinin gen kaynaklarının korunması, ekonomik ve ekolojik değerleri olan bitkiler ile ilgili çalışmaların yapılması, canlı bitki ve kuru herbaryum örnekleri değişimi ile Türkiye ve Dünya Botanik bahçeleri ve herbaryum merkezleri arasında bilimsel ilişkilerde bulunulması, aynı zamanda eko-turizmin bölgede hızla gelişmesi amaçlamakta ve faaliyet göstermektedir. Bireysel ve toplumsal olarak toplumun her kesimini hedeflemektedir. Botanik Bahçesinin en büyük faaliyet alanı ise eğitim, öğretim ve araştırma kurumlarına hizmet ile birlikte, halkın dinlenerek öğrenme ile çevre bilgi ve sevgisinin artırması olacaktır.

           Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin temeli atılacak bu projenin ilk etabı Geofit ve Gül (Rosa L.) Bahçesi olacaktır ve Botanik Bahçesi başta Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genelinde toplanıp getirilecek yaklaşık 100 Geofit bitki ve 50 Gül (Rosa L.) bitkileri getirilerek hem genetik olarak korunacak hem de adeta bir vitrin gibi sergilenerek, ekonomik değeri olan bitkilerin bölgede üretimleri teşvik edilecektir. Bu yolla özelde Geofitleri ve Gülleri genelde ise tüm bitkileri öğrencilere ve halka tanıtmak, araştırma ve üretim hizmetlerine katkıda bulunulacaktır (Şekil 1).