Van Ekolojik Koşullarında Tritikale Triticale Witmack Çeşitlerinde Anıza ve Normal Ekimin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Araştırılması


Oral E. (Executive) , Ülker M. , Altuner F. , Özdemir B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: February 2021