İn Vitro Parkinson Hastalığı (MPP+) Modelinde Sitozolik Glutatyon Yoksunluğunun Mikroglia TRPM2 Katyon Kanal Aktivasyonu Üzerindeki Etkilerinin Moleküler Tekniklerle Araştırılması


Yıldızhan K., Nazıroğlu M.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: April 2021