Haloalkali Şartlarda Anaerobik Batık Membran Biyoreaktör İle Eş Zamanlı Sülfat Ve Organik Madde Gideriminin Ve Membran Kirlenmesinin Araştırılması


Hanay Ö.(Executive), Taşkan E., Uslu G., Aslan M., Öğün E.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: June 2019