Kemik Defektlerinin Onarımında Kollajenize At Kemik Greftinin Tek Başına ve Trombositten Zengin Plazma ( PRP ) Uygulaması ile Birlikte Kulanımının Histopatolojik ve Tomografik ( Micro-CT ) Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma.


Atasoy N. (Executive) , GÖKDERE D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: July 2018