Boya Endüstrisi Atıksuyunun Koagülasyon Yöntemiyle Optimum Arıtım Koşullarının Belirlenmesi


Aldemir A. (Executive), OYĞUN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: August 2019