Hiperkalemili İshalli Buzağılarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Oksijen Uygulamasının Venöz Kan Gazları Üzerine Etkisi


Özkan C. (Executive), Özbek M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: October 2021