Gastrointestinal Sistem tümörlerinde genetik yatkınlık: Mide ve özofagus tümörü olan hastalarda Metilen Tetrahidrofolat Redükaz enzim polimorfizmi


Oto G. (Executive), Aras A., Özdemir H., Görgişen G., Gülaçar İ. M., Öksüz E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: November 2019