Van İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin İşletmecilik Yapısı ve Hayvancılık Desteklerinden Faydalanma Durumlarının Analizi


Terin M. (Executive) , Yıldırım İ. , Çiftçi K. , Ceylan M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: November 2020

Project Abstract

Araştırmada, Van İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve olmayan süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo ekonomik ve demografik özellikleri, işletmecilik yapıları ve hayvancılık desteklerinden faydalanma durumları analiz edilmiştir. Araştırmanın ana materyalini DSYB’ne üye olan 89 ve üye olmayan 89 işletme olmak üzere toplam 178 işletme ile yapılan anket verileri oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans ve çapraz tablolar, çeşitli parametrik ve non-parametrik testler kullanılmış ve işletmelerin hayvancılık desteklerinden faydalandığı destek sayısına etki eden sosyo ekonomik ve demografik faktörler Sıralı Probit model ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; DSYB’ne üye işletmelerin %95.51’inin, DSYB’ne üye olmayan işletmelerin ise %84.27’sinin tarımsal desteklerden faydalandığı, DSYB’ne üye olan ve olmayan işletmelerin en fazla oranda faydalandığı hayvancılık desteğinin buzağı desteği ve yem bitkileri desteği olduğu en az faydalandıkları desteğin ise süt primi desteği olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada işletme başına düşen ortalama faydalanılan hayvancılık desteği sayısı DSYB’ne üye işletmelerde 1.72, DSYB’ne üye olmayan işletmelerde 1.15 olarak belirlenmiştir. Sıralı probit model sonuçlarına göre; DSYB’ne üye olma, traktöre sahip olma, arazi büyüklüğü, yem bitkileri üretim yapıyor olma, suni tohumlama yapıyor olmasının, uzmanlardan bilgi desteği alma ve toplam gelir içinde süt sığırcılığının payının artıyor olması işletmelerin daha fazla sayıda hayvancılık desteğinden faydalanma olasılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, DSYB’ne üye olmanın süt sığırcılığı işletmeleri için oldukça önemli olduğu ve DSYB’nin üyelerine götürdüğü hizmetleri geliştirmesi ve çeşitlendirmesi ile birlikte üye memnuniyetinin artacağı ve diğer süt sığırcılığı işletmelerinin de DSYB’ne üye olabileceği söylenebilir.