Van Kedilerinin Genetik Yapısının Mikrosatelite Belirteçler ile İncelenmesi


Koyun H. (Executive), Aygün T., Küçük M., Yeşilova A., Karakuş K., Taşpınar M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2008
  • End Date: May 2015