Farklı kayalardan hazırlanan küp örneklerin donma çözünme ve MgSO4 bozunma deneyi sonrasında metilen mavisi emme değerlerindeki değişimin belirlenmesi


Tapan M. (Executive) , Özvan A. , Akkaya İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: March 2016