Karaciğerine iyonize gamma radyasyon uygulanan ratların medulla spinalis ve ganglion nodosum ganglion cervicale cranialedeki Nitric oksit NOin varlığı üzerine immunohistokimyasal bir çalışma


Soygüder Z. (Executive) , Uyar A. , Çakır T. , Yılmaz O. , Yener Z. , Keleş Ö. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: June 2019