“ Dap Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Plan


Karaca S., Saydan R., Alaeddinoğlu F.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016 - 2018

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: April 2018