KALSİYUM FRUKTOBORAT’IN KARBON TETRAKLORÜR İLE TOKSİTİTE OLUŞTURULMUŞ RATLARDA HİSTOPATOLOJİK VE DNA HASARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Atasoy N. (Executive), AYSAL H., Kömüroğlü A. U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: August 2021