Bazı Nörotrofik Faktörlerin Aksotomi Hasarı Sonrası Sinir Rejenerasyonuna Etkilerinin Araştırılması


Kaval Oğuz E. (Executive) , Oğuz A. R. , Üstün R. , Şeker A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: July 2018