Lignosus rhinocerotis (Kaplan Sütü Mantarı) Ekstraktının Siyatik Sinir Transeksiyon Modelinde Rejeneratif ve Restoratif Etkisinin Araştırılması


Creative Commons License

Üstün R. (Executive) , Kaval Oğuz E. , Keskin S. , Oto G.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: January 2020