İyonize Radyasyon Uygulanan Osteoblast Hücre Serisinde Timokinonun DNA Hasarı Apoptotik ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi


Yılmaz O. (Executive) , Çetin S. , Yüksek V. , Dede S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: April 2020