Üriner inkontinans hastalarında pelvik taban kas güçlendirmesinin yaşam kalitesi ve inkontinans tedavisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Kolusarı A. (Executive) , Karaman E. , Kaplan Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: January 2021