Coğrafik Bilgi Sistemleri Kullanılarak Arin Gölü (Bitlis) Su Kuşlarının Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi ile Tür ve Alan Koruma Üzerine Bir Araştırma


Durmuş A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: May 2015