Farklı Dozlarda ki Zakkum Nerium oleander Çiçeği Ekstraktlarının Diyabetli Sıçanlarda GLUT2 Gen Ekspresyon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Battal A. (Executive), Aslan A., Doğan A., BALOĞLU M. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: February 2019