Sağlıklı ve Delibaş(coenuraıasıs) Hastalıklı Koyunların Kan Plazması Asetilkolinesteraz Enzimi Aktivitelerinin Karşılaştırılması ve Bu Enzim Üzerine Bazı Parazikuantel ve Geniş Spektrumlu Antibyotik İlaçların invitro Ekilerinin Araştırılması


Atasoy N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2011
  • End Date: September 2013