Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi


Yavuz H. İ. (Executive) , Önalan Ş. , Taş A. , Sancak T. , Adalı S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: July 2019