Sitotoksik konsantrasyonlarda sodyum florür (NaF) uygulanmış böbrek hücre hattında genotoksik hasara karşı likopenin etkisinin comet assay yöntemi ile belirlenmesi


Çetin S. (Executive) , Usta A. , Yüksek V.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: April 2019