Van Yöresi Koyunlarında Q Hummasınınn Seroprevalansının Tespiti Üzerine Çalışmalar


KARACA M. (Executive), Özkan C., AKKAN H. A., TÜTÜNCÜ M., KELEŞ İ., ÇETİN Y., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2008