G. W. LEİBNİZ’İN DESCARTES’IN HAREKET KURAMI ELEŞTİRİSİÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

Eyim A.

The Journal of Academic Social Science (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.31, pp.134-144, 2016 (Peer-Reviewed Journal)