METAFİZİKSEL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK


Aktürk E.

FELSEFE DÜNYASI, vol.59, no.59, pp.150-167, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 59
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: FELSEFE DÜNYASI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.150-167
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tanrı teistik dinlerde her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve mutlak iyi olan bir varlıktır. Yani, Tanrı mutlak ve aşkın bir zattır. Fakat ateistik yakla- şımlara göre mutlak bilgi, güç ve iyilik gibi mükemmel niteliklerle/sıfatlarla tanımlanan bir Tanrı’nın varlığı ile kötülüğün varlığının birlikteliği düşünce açısından açık bir çelişkidir. Nitekim söz konusu niteliklere sahip bir Tanrı’nın evrendeki kötülüklere izin vermesi düşünülemez. Bu anlamda ateistik düşünceye göre kötülüğün ontolojik gerçekliği Tanrı’nın var olmadığına ilişkin iyi bir kanıt sayılmaktadır. Ancak teistik çerçeveden bakıldığında, kötülüğün kaynağına iliş- kin bir takım çözüm arayışlarından bahsedilebilir. Buna rağmen burada bir gö- rüş birliğinden bahsetmek pek olanaklı görünmemektedir. Sözgelimi, bu çözüm biçimlerinden bir kısmı ya kötülüğün temel referansı olarak fiziksel bileşenlere işaret etmekte ya da kötülüğü bir hiçlik, iyinin yokluğu olarak görmektedir. Fakat gerek maddeyi kötülüğün temeli gören gerekse kötülüğün ontolojik gerçekliğini inkâr eden bu düşünce biçimlerinin tatmin edici bir çözüm olmaları pek mümkün görünmemektedir.