Mn(OAc)3 ve Seryum Amonyum Nitrat Varlığında Sikloheptatrienin 1,3 Dikabonil Bileşikleriyle Reaksiyonlarının İncelenmesi


Aslanoğlu F.

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.150

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150