Medicago sativa Bitkisinin Antioxidant Kapasitesinin Belirlenmesi


Creative Commons License

İrtem Kartal D., Şayak O.

DOĞU FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.9-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: DOĞU FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.9-18

Abstract

Medicinal and aromatic plants have been used for teratement and food in various fields since ancient times. These plants are used as medicines for protection and treatment of diseases. Phytochemical compounds are commonly found in aromatic plants and these compounds in the structure of aromatic plants indicate that the plant has antioxidant activity. As the flora of our country are rich in these aromatic plants use of the plants is increaseing day by day. Phytochemical compounds exhibiting antioxidant effect are mostly found in the leaves and flower parts of the plant. Medicago sativa is a medicinal and aromatic plant with rich phytochemical content and is widely used as a therapeutic plant and as a food by local community. In addition it is used as forage plant due to its high protein content. antioxidant activities were observed in Water extracts of plant parts of M. sativa . Antioxidant activities were evaluated using total phenol and total flavonoid methods. The highest phenolic compound content was 274.752 mg GAE/g of dried extract in the body. While the highest total flavonoid content was 76.553 mg KE/g dried extract on the leaf of the plant according to catechin equavalent and 453.340 mg QE/g dried extract on the leaf of the plant according to equavalent of quercetin.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok eskiden beridir çeşitli alanlarda tedavi ve gıda amaçlı kullanımları oldukça yaygındır. Tıbbi ve aromatik bitkiler sağlığı sürdürmek ve vücutta oluşan hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerde fitokimyasal bileşikler yaygın olarak bulunmaktadırlar. Aromatik bitkilerin yapılarında bulundurdukları bu bileşikler bitkinin antioksidan aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Bu aromatik bitkilerin ülkemiz florasında oldukça fazla bulunması kullanımlarının da gün geçtikçe artmasını sağlamaktadır. Antioksidan etki gösteren fitokimyasal bileşikler en çok bitkinin yaprak ve çiçek kısımlarında bulunurlar. Bu çalışmada kullanılan Medicago sativa tıbbi ve aromatik bir bitki olup zengin fitokimyasal içeriği ile halk arasında tedavi edici ve gıda olarak oldukça sık kullanılmaktadır. Yanı sıra yüksek protein içeriğinden dolayı yem bitkisi olarak da bu türden faydanılmaktadır. M.sativa bitkisinin çiçek, gövde ve yaprak bölümlerinin su ekstreleri alınarak antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Antioksidan aktiviteleri yapılan toplam fenol ve toplam flavonoid metodları ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en yüksek fenolik bileşik içeriği bitkinin gövdesinde 274.752 mg GAE/g olarak saptanmıştır. Total flavonoid içeriği kateşin eş değerine göre en yüksek bitkinin yaprağında 76.553 mg KE/g kuru ekstre iken kuersetin eş değerine göre en yüksek bitkinin yaprağında 453.340 mg QE/g kuru ekstre olarak belirlenmiştir.