CEREBELLUM ANATOMY AND SOME MORPHOMETRICAL STUDIES ON CEREBELLUM


Çetin T., Karadağ H., Göya C., Soygüder Z., Delibaş V.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 18 - 19 December 2023, pp.54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: To give information about the anatomy of the cerebellum, an important anatomical structure of the brain, and to examine morphometric studies on the cerebellum in living species. Material and Method: Morphometric studies on the cerebellum were analyzed by searching scientific databases. Results: The cerebellum is a structural component of the encephalon, one of the two main organs of the central nervous system. The detection of normal morphometric values of the cerebellum is important for the diagnosis of cerebellar malformations such as Chiari type I malformation and fossa cranii posterior/caudalis malformations. In scientific studies, magnetic resonance imaging technique was generally used. Axial and sagittal section images were used to measure the length and angle of the cerebellum, and in some studies, the volume of the cerebellum was detected. Transcerebellar diameter, length of the vermis, length of the hemispherium cerebelli dexter and length of the hemispherium cerebelli sinister were measured from axial images. The width and length of the cerebellum, fossa cranii posterior height, tentorium cerebelli angle and foramen magnum diameter were measured from sagittal images. Conclusion: Scientific research on the cerebellum contributes to the literature and is important in terms of anatomy education and making correct diagnoses in the clinic. Key Words:Cerebellum, anatomy, morfometry

Amaç: Beynin önemli bir anatomik yapısı olan cerebellum’un anatomisi hakkında bilgi vermek ve canlı türlerinde cerebellum üzerine yapılan morfometrik çalışmaları incelemek amaçlandı. Materyal ve Metot: Cerebellum üzerine yapılan morfometrik çalışmalar bilimsel veri tabanlarında taranarak incelendi. Bulgular: Cerebellum, merkezi sinir sisteminin iki esas organından birisi olan encephalon’un yapısal bir bileşenidir. Cerebellum’un normal morfometrik değerlerinin tespit edilmesi Chiari tip I malformasyonu gibi cerebellar malformasyonların ve fossa cranii posterior/caudalis malformasyonlarının teşhis edilmesi açısından önemlidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda genellikle manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılmıştır. Axial ve sagittal kesit görüntülerinden faydalanılarak cerebellum’dan birçok uzunluk ve açı ölçümü yapılmış bununla birlikte bazı çalışmalarda cerebellum’un hacmi tespit edilmiştir. Axial görüntülerden transcerebellar çap, vermis’in uzunluğu, hemispherium cerebelli dexter’in uzunluğu ve hemispherium cerebelli sinister’in uzunluk ölçümlerinin alındığı görülmüştür. Sagittal görüntülerden ise cerebellum’un eni ve boyu, fossa cranii posterior yüksekliği, tentorium cerebelli açısı ve foramen magnum çapı ölçümlerinin alındığı gözlenmiştir. Sonuç: Cerebellum ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar literatüre katkı yapmakla birlikte anatomi eğitimi ve klinikte doğru teşhislerin konması açısından önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Cerebellum, anatomi, morfometri