SCHOOL ETHOS AND MORAL DECISION-MAKING


Aktürk E.

şarkiyat , vol.14, no.3, pp.1151-1166, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: şarkiyat
  • Page Numbers: pp.1151-1166
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemlerde okulun değerleri ve ethosu hakkında çok fazla konuşulmaktadır. Ethos, değerler kümesine ve bir okulun karakteristiği olan tutum ve davranışlarına atıfta bulunur. Bir okulun ethosu, insanları makul bir şekilde düşünmeye ve davranmaya koşullandırmak için belirli bir miktarda güce sahiptir. İnsanları yönlendiren okul ethosu, doğru ve uygun olduğuna inanılan değerlere bağlı kalmanın yollarından biridir. O halde eğitim sorunlarına ilişkin bir tartışma okul ethosuna ilişkin tartışmalardan bağımsız değildir. Bu çalışmada, okul ethosunun yeniden düşünülmesi gerektiğine yönelik güçlü bir vurgu söz konusudur. Diğer taraftan okulun etik bağlamı ile bireylerin etik karar verme ve eylemde bulunma biçimleri arasında da sıkı bir ilişki söz konusudur. Bu zorunlu ilişkiden hareketle eğitim sürecindeki bütün üyelerin, okul ethosunun bireyler üzerindeki önemini daha iyi anlamaları; etik karar verme adımlarının etik bir bağlam tarafından nasıl geliştirileceğini analiz etmeleri son derece önemlidir. Çünkü araştırmalar etik bağlamın gerçekten de etik muhakemenin çeşitli bileşenlerini etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, (i) okul ethosunun kişinin ahlaki karakteri üzerindeki etkilerini irdelemek ve (ii) örgütsel etik bağlam ile bireysel etik karar verme süreci arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Öyleyse etik çalışma ortamının bireysel etik karar verme ve etik davranma süreçleri üzerinde ne tür bir etkisinin olabileceğini irdelemek bu çalışma açısından kritik bir öneme sahiptir.