Muğla-Yatağan bölgesindeki Neojen yaşlı sedimanter kayaçların sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri


Yakupoğlu T.

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28