Plastik Sanatlarda Malzeme Olarak Halı: Şakir Gökçebağ Örneği


Baran D.

Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24 - 25 July 2020, pp.197-211

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.197-211

Abstract

Art movements involving all kinds of materials, objects and possibilities other than traditional approaches and materials in plastic arts begin with Modernism and continue with Contemporary Art. These periods produce a new definition of artist with new ideas, techniques, materials, forms, and concepts.

Carpet, which is an article with its functional and aesthetic structure and an object of daily use, is one of the traditional weaving types. Moving to an area outside of existing areas of use and to the art area can be based on tapestry productions based on ancient Egypt and carpet descriptions in the paintings of Western and Turkish painters. Sakir Gokçebag prefers daily life materials/objects in his productions. The intervention of Gokçebag to the object carries the object beyond the ordinary, and the object of daily use, whose functional and structural features are changed, still does not lose its recognition.

Among these, carpet is also among the objects frequently used by the artist. Therefore, the study will focus on the artist's works using carpets in the selection of materials. For this purpose, a literature research was conducted on the artist and his works were examined.Plastik sanatlarda geleneksel yaklaşım ve materyaller dışındaki her türlü malzeme, nesne ve olanağı kapsayan sanat hareketleri Modernizm ile başlar, Çağdaş Sanat ile devam eder. Bu dönemler sanata dair yeni fikirler, teknikler, malzemeler, formlar, kavramlar ile yeni bir sanatçı tanımı üretir.

İşlevsel ve estetik yapısıyla bir eşya, günlük bir kullanım nesnesi olan halı geleneksel dokuma türlerindendir. Mevcut kullanım alanları dışında bir alana, sanat alanına taşınması ise tarihi eski Mısır’a dayanan tapestry üretimleri ile Batılı ve Türk ressamların tablolarındaki halı betimlemelerine dayandırılabilir.

Şakir Gökçebağ üretimlerinde günlük yaşam malzemelerini/nesnelerini tercih eder. Gökçebağ’ın nesneye olan müdahalesi nesneyi alışılmışın dışına taşır, işlevsel ve yapısal özellikleri değişen günlük kullanım nesnesi yine de tanınırlığını kaybetmez. Bunlar arasında halı da sanatçının sıklıkla kullandığı nesneler arasındadır. Dolayısıyla çalışmada sanatçının malzeme seçiminde halı kullanarak ürettiği eserleri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla sanatçı ile ilgili literatür araştırması yapılarak eserleri incelenmiştir.