Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kullanılarak Sinir Sistemi Anatomisinin Görüntülenmesi


Çetin T., Karadağ H., Delibaş V.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES December 24-25, 2021 / BINGOL, TURKEY, Bingöl, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.60-61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-61
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Tıbbi görüntüleme, tetkik ve tedavi amacıyla vücudun gözle görülemeyen iç kısımlarındaki doku ve organların görsel temsillerini oluşturarak anatomik, fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik veriler elde etmeye yarayan teknikler ve işlemlerdir. Bunlardan en bilinenleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (US), Anjiografi, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET),  Tek Foton Işınımı Yapan Bilgisayarlı Tomografi (SPECT), Röntgen, Mamografi, Radyoskopi ve Ekokardiografi' dir. Gelişen teknoloji ile beraber tıbbi görüntüleme teknikleri de büyük bir ilerleme göstermiştir. Non-invaziv olan bu yöntemlerle canlıların, dışarıdan görülmesi ve  muayene edilmesi mümkün olmayan anatomik yapılarının dijital görüntülerinin elde edilebilmesi sağlık alanında yapılan büyük bir devrim olmuştur. Öyle ki günümüzde hekimlerin tanı koymak amacıyla müracat ettiği birimlerin başında radyoloji gelmektedir. Tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak canlı vücudunun en derinlerinde bulunan ve en korunaklı sistem olan sinir sisteminin bile iki ve üç boyutlu görüntüleri elde edilebilmektedir. Sinir sistemi, organizmanın uyarılara karşı gereken yanıtı vererek çevresiyle ve kendi iç sistemiyle etkileşimini sağlayan ağdır. Sinir ağının merkezinde beyin ve omurilik vardır. Beyin ve omurilikten çıkıp vücuda dağılan sinir ağına ise çevresel (periferal) sinir sistemi denir. Sinir sisteminin anatomik yapısını incelemeye olanak veren görüntüleme teknikleri MRG, BT, US ve röntgendir. Bu çalışmada tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak sinir sistemi anatomisinin görüntülenmesi üzerine bir literatür taraması yapılmış ve bulunan sonuçlar derlenmiştir. Manyetik rezonans görüntülemenin beyin, omurilik ve bazı kranial sinirlerin  anatomik yapıları hakkında diğer yöntemlere nazaran daha ayrıntılı bilgi verdiği görülmüştür. Bilgisayarlı tomografi kısa sürede çekilebilmesi sebebiyle acil olaylarda hekimlerin tercih ettiği ve beyindeki hasarlı – hasarsız doku ayrımını daha hızlı yapabildiği bildirilmiştir. Omuriliğin görüntülenmesi için kontrast maddelerden yararlanılan myelografi işlemlerinde bilgisayarlı tomografi ve röntgen tekniklerinin kullanılabildiği anlaşılmıştır. Ultrasonografi ile II., VII., X. ve  XI. kranial sinirler ve yine birçok periferal sinir de görüntülenebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Tıbbi Görüntüleme, Sinir Sistemi, Anatomi, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi

ABSTRACT

Medical imaging is the techniques and procedures that are used to obtain anatomical, physiological, biochemical and pathological data by creating visual representations of tissues and organs in the inner parts of the body that cannot be seen for the purpose of examination and treatment. The most known ones are Magnetic Resonance Imaging (MRI), Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS), Computed Tomography (CT), Ultrasonography (US), Angiography, Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), X-ray, Mammography, Radioscopy and Echocardiograpy. Along with the developing technology, medical imaging techniques have made great progress. The ability to obtain digital images of the anatomical structures of living things, which cannot be seen and examined from the outside, with these non-invasive methods has been a great revolution in the field of health. So much so that today, radiology is at the forefront of the units that physicians apply for diagnosis. By using medical imaging techniques, two and three dimensional images of the nervous system, which is the deepest and most protected system of the living body, can be obtained. The nervous system is the network that allows the organism to respond to stimuli and interact with its environment and its own internal system. At the center of the neural network are the brain and spinal cord. The nerve network that leaves the brain and spinal cord and disperses throughout the body is called the peripheral nervous system. Imaging techniques that allow examining the anatomical structure of the nervous system are MRI, CT, US and X-ray. In this study, a literature review was conducted on the imaging of the nervous system anatomy using medical imaging techniques and the results were compiled. It has been observed that magnetic resonance imaging gives more detailed information about the anatomical structures of the brain, spinal cord and some cranial nerves compared to other methods. It has been reported that computed tomography is preferred by physicians in emergency cases because it can be taken in a short time, and it can distinguish damaged and undamaged tissue in the brain faster. It has been understood that computed tomography and x-ray techniques can be used in myelography procedures that use contrast agents for imaging the spinal cord. With ultrasonography II., VII., X. and XI. cranial nerves and many peripheral nerves can also be visualized.

 

Keywords: Medical Imaging, Nervous System, Anatomy, Magnetic Resonance, Computed   Tomography, Ultrasonography