CERTIFICATE AND MASTER PROGRAMMES RELATED TO RADIOLOGICAL IMAGING TECHNIQUES IN VETERINARY MEDICINE


Delibaş V., Soygüder Z., Çetin T.

VAN YYÜ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Today, rapidly developing technological and software developments make great contributions to the lives of human beings. Since radiological imaging techniques result in fast and precise information in terms of health services, they are widely used in veterinary medicine as well as human medicine. Global health problems and population growth, especially in the field of health, have made it necessary for health services to be concluded faster. For these reasons, radiological imaging techniques have become one of the most modern and useful methods of technology in terms of health services. When the developments in veterinary medicine are followed, the increase in pet animal care and feeding, which is rapidly increasing worldwide, and the increase in the production and breeding of healthy farm animals in terms of healthy animal food production reveals the necessity of veterinary medicine services in a more modern way. The presence of cats, dogs, and various poultry species, the number of which has reached high points in our country and abroad, also causes an increase in the diseases of the aforementioned animals. In the diagnosis and treatment processes of these diseases, modern interventional examination methods are used instead of classical examination methods. Especially radiological imaging techniques constitute the basis of the mentioned methods. In recent years, the number of private units and institutions providing services related to various imaging techniques such as Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, Digital radiography, Ultrasonography, and Doppler under the name of veterinary radiology has increased rapidly in our country. In contrast to this situation, the number of expert personnel who will provide the use of tools and equipment belonging to radiological imaging techniques in the field of veterinary medicine, the provision of Results after use and the interpretation of the Results to be obtained has remained limited. Especially in our country, the fact that there is not yet a major program in the field of Radiology within the Faculty of Veterinary Medicine has given the task of providing expert personnel with sufficient equipment in this field to certificate and master programs. In this context, it is essential to follow the developments related to radiological imaging techniques in all veterinary services in the world, especially in our country.

Keywords: veterinary medicine, radiological imaging, master

Günümüzde hızla gelişen teknolojik ve yazılımsal gelişmeler insanoğlunun yaşamına büyük katkılar sunmaktadır. Radyolojik görüntüleme teknikleri sağlık hizmetleri açısından hızlı ve kesin bilgiler ile sonuçlandığından beşeri hekimliğin yanı sıra veteriner hekimlikte de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle sağlık alanında meydana gelen küresel sağlık sorunları ve nüfus artışı sağlık hizmetlerinin daha hızlı sonuçlanmasını zaruri hale getirmiştir. Bu sebeplerle radyolojik görüntüleme teknikleri sağlık hizmetleri bakımından teknolojinin en modern ve kullanışlı yöntemlerinden biri olmayı başarmıştır. Veteriner Hekimlikte meydana gelen gelişmeler takip edildiğinde dünya çapında hızla artış gösteren pet hayvan bakım ve beslenmesinin artması ayrıca sağlıklı hayvansal gıda üretimi açısından sağlıklı çiftlik hayvanlarının üretiminin ve ıslahının artışı veteriner hekimlik hizmetlerinin de daha modern şekilde yapılması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Yurt dışında ve ülkemizde sayısı yüksek noktalara ulaşmış kedi, köpek, çeşitli kanatlı hayvan türlerinin bulunması ismi geçen hayvanlara ait hastalıkların artışına da sebep olmaktadır. Bu hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde klasik muayene yöntemlerinin yerine modern girişimsel muayene yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle radyolojik görüntüleme teknikleri belirtilen yöntemlerin temelini teşkil etmektedir. Son yıllarda ülkemizde veteriner radyoloji adı altında Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Dijital radyografi, Ultrasonografi ve Doppler gibi çeşitli görüntüleme teknikleri ile ilgili hizmet veren özel birim ve kurumların sayısı hızla artmıştır. Bu durumun aksine veteriner hekimlik mesleği alanında Radyolojik görüntüleme tekniklerine ait araç ve ekipmanların kullanımı, kullanım sonrası sonuçların temin edilmesi ayrıca alınacak sonuçların yorumlanmasını sağlayacak uzman personel sayısı sınırlı kalmıştır. Özellikle ülkemizde Veteriner Fakülteleri bünyesinde Radyoloji alanıyla ilgili başlıca bir programın henüz bulunmayışı, bu alanda yeteri donanıma sahip uzman personelin sağlanması görevini sertifika ve master programlarına vermiştir. Bu kapsamda başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde bulunan tüm veteriner hizmetleri bünyesinde bulunan; radyolojik görüntüleme teknikleri ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi elzem bir durumdur.

Anahtar kelimeler: veteriner hekimlik, radyolojik görüntüleme, master