FLUVALİNATENİN SUBLETHAL KONSNATRASYONLARININ LEPİSTESİN(Poecilia reticulata) SOLUNGAÇLARINDA ANTİOKSİDAN SİSİTEM ÜZERİNE ETKİSİ


Özok N., Koç A.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.156-157

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.156-157
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tarımsal üretimde zararlılara karşı kullanılan kimyasal savaşım yöntemleri su kirliliğinin en yaygın kaynaklarından biridir. Yıl bazında birkaç milyon ton pestisit uygulanmaktadır. Özellikle gerek tarımsal gerekse sucul zararlılara karşı kullanılan kimyasal savaşım yöntemleri hedef olmayan sucul ekosisitemi olumsuz etkileyerek doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Fluvalinate, geniş spektrumlu bir insektisittir, pamuk, patates, meyve ağaçları, sebzeler ve tarla mahsulleri, çim, süs bitkileri üzerinde yaşayan tarım zararlılarına karşı kullanılan sentetik bir piretiroiddir. Bu çalışmanın canlı materyalı olark kullanılan Poecilia reticulate (lepistes, guppies) Sıcaklık ve suyun diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından oldukça geniş toleranslıdır. Yetiştiricilik ve akvaryum koşullarında ortalama olarak 21-25°C ‘de rahatlıkla hayatsal aktivitelerini sürdürebilirler.Araştırmalarda standart test balığı olarak kull anıl maktadırlar. Bu çalışmada, fluvalinatenın subletal konsantrasyonlarına 24., 48., 72, 96 saat boyunca maruz bırakılan dişi lepistes balıklarında (Poecilia reticulate) solungaç dokusu üzerine oksidatif etkilerini belirlenmesi amaçlandı. Süper oksit dismutaz (SOD), Glutatyon peroksidaz (GSHPx), Katalaz (CAT) enzim aktiviteleri ve dokuda lipid peroksidasyon (MDA) düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle tespit edildi. Subletal fluvalinatenın uygulandığı tüm gruplarda SOD, GSH-Px ve CAT antioksidan enzim aktivitelerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüşler görüldü. Ayrıca lipid peroksidasyonun önemli bir göstergessi olan MDA düzeylerinde ise kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede artış belirlendi (p < 0.05). Sonuç olarak tarımsal alanlarda kullanılan bu kimyasalların sucul organizmalar üzerindeki yıkıcı etkilerinin belirlenmesinin sucul ekosistemin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde bir biyobelirteç olarak kullanılacaktır (YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı FYL-2018- 7267 No’lu proje ile desteklenmiştir).

Anahtar kelimeler: Antioksidan, Fluvalinate, Lepistes, Oksidatif stres, Poecilia reticulate