Learning Knowledge


Doctorate
2010 - 2018
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, Turkey

Postgraduate
2007 - 2010
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, Turkey

Undergraduate
2001 - 2007
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Veteriner, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2021
Other, Akredite Veteriner Hekim-ISO 22000, Van Veteriner Hekimler Odası, 2008

Dissertations

Doctorate, OTLU PEYNİRLERDE Listeria monocytogenes'İN OLGUNLAŞMA SÜRESİNCE CANLILIĞI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2018
Postgraduate, Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, 2010

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2019 - Continues
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Research Assistant
2010 - 2019
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Supported Projects

 1. Tuncay R. M. , Sancak Y. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Keçi sütlerinde inek ve koyun sütü varlığının belirlenmesinde yöntem karşılaştırması, 2020 - 2021
 2. Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Van İlinde satılan çiğ sütlerin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri, 2019 - 2020
 3. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , Project Supported by Higher Education Institutions, Otlu Peynirlerde Listeria monocytogenes'in Olgunlaşma Süresince Canlılığı ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2018
 4. İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tektırnaklı Etlerinin Varlığının ELİSA Tekniği ile Araştırılması, 2017 - 2017
 5. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , İşleyici Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 2015 - 2016
 6. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , Project Supported by Higher Education Institutions, Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi, 2009 - 2010
 7. İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Güneş R. M. , ATLAN M., Project Supported by Higher Education Institutions, Van İlinde Satışa Sunulan Hazır Köftelerden Listeria türlerinin varlığı, 2008 - 2010

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Presence of Listeria species in ready-made meatballs offered by sale under freezing or cooling preservation
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Atlan M.
  ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.66, no.3, pp.281-288, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 2. The Determination of Some Microbiological and Chemical Features in Herby Cheese
  Ekici K., Okut H., İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  FOODS, vol.8, no.1, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Traditionally Produced Bitlis Tulum Cheese in Turkey and Its Some Chemical Quality Properties
  Sancak H., İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.380-389, 2018 (National Refreed University Journal)
 2. Presence of Listeria monocytogenes in Herby Cheese and Determination of Their Susceptibility to Antibiotics
  Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  Van Vet J, vol.29, no.3, pp.169-173, 2018 (International Refereed University Journal)
 3. Divle Tulum Cheese
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  Van Vet J, vol.29, no.2, pp.119-124, 2018 (International Refereed University Journal)
 4. Determination of Mineral Substance and Heavy Metal Levels in Divle Tulum Cheese
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Yücel U. M.
  VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.28, no.3, pp.151-156, 2017 (International Refereed University Journal)
 5. Et ve Et Ürünlerinin Kürleme İle Muhafazası
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.106-111, 2017 (Other Refereed National Journals)
 6. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , TUNCAY R. M. , ARSLAN F., MİS A.
  Van Veterinary Journal, vol.28, no.2, pp.107-111, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Van İlinde Satışa Sunulan Ambalajlı ve Ambalajsız Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK H., TUNCAY R. M.
  Van Veterinary Journal, vol.27, no.2, pp.57-67, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi
  GÜNEŞ R. M. , SANCAK Y. C.
  YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.31-35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. Mikrobiyal gıda intoksikasyonları: Veteriner Halk Sağlığı Yönünden Bir Bakış
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  in: Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp CEYLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.28-40, 2019
 2. Veteriner Halk Sağlığı
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  in: Gıda Kaynaklı Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar, Ziya GÖKALP, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.15-27, 2019
 3. Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Kalıntı Problemi ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  in: Süt ve Süt Ürünleri, Atasever M, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.120-132, 2019

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. STARTER VE STARTER OLMAYAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ GELİŞİMİ
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.
  2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.53-61
 2. VAN’IN İNCİSİ: İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) ve BESLENMEDE ÖNEMİ
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.62-72
 3. Van İlinde Et ve Et Ürünleri Üretimi
  TUNCAY R. M. , İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , ÇAKMAK T.
  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kalkınma Kongresi, Siirt, 10 - 12 June 2019
 4. Geleneksel Bir Lezzet: Divle Tulum Peyniri
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , TUNCAY R. M. , ÇAKMAK T.
  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kalkınma Kongresi, Siirt, 10 - 12 June 2019, pp.464-471
 5. İn Vitro Bir Gıda: Kültüre Et
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October - 27 November 2019, pp.125-126
 6. Sebze ve Meyvelerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
  Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Çakmak T.
  VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.119-122
 7. GELENEKSEL BİR LEZZET: DİVLE TULUM PEYNİRİ
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.464-471
 8. TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KULLANIM ALANLARI
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579
 9. VAN İLİNDE ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Çakmak T.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.472-481
 10. Gıda Amblajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları
  İŞLEYİCİ Ö., ÇAKMAK T., SANCAK Y. C. , ELÇEK R., TUNCAY R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, 9 - 10 March 2019, pp.173-194
 11. Gıda Ambalajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları
  İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , ELÇEK R., Tuncay R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.173-194
 12. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamalarının Oluşturduğu Sağlık Riskleri
  İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.196-217
 13. Chemical and Microbiological Properties of Bitlis Tulum Cheese Traditionally Produced and Presented in Market
  SANCAK H., İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.323
 14. Kefirin Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Berber E. B. , Tuncay R. M.
  1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.260-274
 15. Divle Tulum Peyniri
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.151-152
 16. Kitosanın Gıda Endüstrisinde Kullanımı
  Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , İşleyici Ö.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.123-124
 17. Divle Tulum Peynirinde Mineral Madde Ve Ağır Metal Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Yücel U. M.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.159-160
 18. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tektırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Mis A., Aslan F.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.153-154
 19. Van ilinde hayvansal kökenli gıda üretimi ve sorunları
  İşleyici Ö., SANCAK Y. C. , GÜNEŞ R. M.
  6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.164-165
 20. Fermente Sucuklarda Biyojen Amin Varlığı ve Önemi
  EKİCİ K., Sancak Y. C. , Güneş R. M.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.124-125
 21. Gıdalarda Akrilamid Oluşumu ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Güneş R. M. , SANCAK H.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.150-151
 22. Van ilinde satışa sunulan hazır köftelerde Listeria türlerinin varlığı.
  İşleyici Ö., SANCAK Y. C. , ATLAN M., GÜNEŞ R. M.
  6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.160-161
 23. Van İlinde Satışa Sunulan Ambalajlı ve Ambalajsız Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK H., Güneş R. M.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.158-159
 24. Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi
  Güneş R. M. , Sancak Y. C.
  5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2013, pp.151-152

Academic and Administrative Experience

2021 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2021 - Continues Yemek Satın Alma İşi Muayene Komisyonu Başkanı Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2021 - Continues Rectorate Commissioner Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2020 - Continues Yemek Satın Alma İşi Muayene Komisyon Başkanı Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - Continues Kafeterya Denetleme Kurulu Komisyon Üyeliği Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - Continues Fakülte Burs Komisyonunda Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - 2019 Fakülte İntörn (VEHİP) dersi Grup Koordinatörü Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi
2019 - 2019 Yemekhane Muayene Komisyonu (Yedek Üye) Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Courses

Starter Cultures Used in Food Industry, Postgraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Food Safety and Sanitation, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Zoonozes , Postgraduate, 2020 - 2021
Sanitasyon in Slaughterhouses, Postgraduate, 2020 - 2021
Veteriner Hekimliği İntörn Programı (VEHİP), Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE, Undergraduate, 2020 - 2021
Meat Inspection and Technology , Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Ice-Cream Technology, Postgraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Sanitation in the Food Industry , Postgraduate, 2020 - 2021
Meat Examination, Postgraduate, 2019 - 2020

Activities in Scientific Journals

International Journal of Food Science and Biotechnology, Committee Member, 2020 - Continues
Van Veterinary Journal, Editor, 2017 - 2020

Scientific Refereeing

Van Veterinary Journal, National Scientific Refreed Journal, November 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, November 2019
Van Veterinary Journal, National Scientific Refreed Journal, August 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, August 2019
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, SCI Journal, July 2019
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, March 2019
Van Veterinary Journal, Other Indexed Journal, October 2018

Edit Congress and Symposium Activities

VEHADER International Seminer on Seafood, Attendee, Afyonkarahisar, Turkey, 2021
International Red Meat Seminar, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Attendee, Antalya, Turkey, 2019
VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Attendee, Turkey, 2019
Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC), Attendee, Siirt, Turkey, 2019
Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi (INSAC-Ereğli), Attendee, Konya, Turkey, 2019
I. International Agricultural Science Congress, Attendee, Van, Turkey, 2018
7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey, 2017
6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Attendee, Van, Turkey, 2015
5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013

Citations

Total Citations (WOS):4
h-index (WOS):1

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Food Hygiene and Technology