Ögrenim Bilgisi


Doktora
2010 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, Türkiye

Yüksek Lisans
2007 - 2010
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, Türkiye

Lisans
2001 - 2007
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2021
Diğer, Akredite Veteriner Hekim-ISO 22000, Van Veteriner Hekimler Odası, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, OTLU PEYNİRLERDE Listeria monocytogenes'İN OLGUNLAŞMA SÜRESİNCE CANLILIĞI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2018
Yüksek Lisans, Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü/ Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Da, 2010

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2019 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Araştırma Görevlisi
2010 - 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Tuncay R. M. , Sancak Y. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Keçi sütlerinde inek ve koyun sütü varlığının belirlenmesinde yöntem karşılaştırması, 2020 - 2021
 2. Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van İlinde satılan çiğ sütlerin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri, 2019 - 2020
 3. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Otlu Peynirlerde Listeria monocytogenes'in Olgunlaşma Süresince Canlılığı ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2018
 4. İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tektırnaklı Etlerinin Varlığının ELİSA Tekniği ile Araştırılması, 2017 - 2017
 5. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , İşleyici Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 2015 - 2016
 6. Sancak Y. C. , Güneş R. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi, 2009 - 2010
 7. İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Güneş R. M. , ATLAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van İlinde Satışa Sunulan Hazır Köftelerden Listeria türlerinin varlığı, 2008 - 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Presence of Listeria species in ready-made meatballs offered by sale under freezing or cooling preservation
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Atlan M.
  ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.66, sa.3, ss.281-288, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. The Determination of Some Microbiological and Chemical Features in Herby Cheese
  Ekici K., Okut H., İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  FOODS, cilt.8, sa.1, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Traditionally Produced Bitlis Tulum Cheese in Turkey and Its Some Chemical Quality Properties
  Sancak H., İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.380-389, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. Presence of Listeria monocytogenes in Herby Cheese and Determination of Their Susceptibility to Antibiotics
  Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  Van Vet J, cilt.29, sa.3, ss.169-173, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 3. Divle Tulum Cheese
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  Van Vet J, cilt.29, sa.2, ss.119-124, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Divle tulum peynirlerinde mineral madde ve ağır metal düzeylerinin belirlenmesi
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Yücel U. M.
  VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.151-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 5. Et ve Et Ürünlerinin Kürleme İle Muhafazası
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.106-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , TUNCAY R. M. , ARSLAN F., MİS A.
  Van Veterinary Journal, cilt.28, sa.2, ss.107-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Van İlinde Satışa Sunulan Ambalajlı ve Ambalajsız Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK H., TUNCAY R. M.
  Van Veterinary Journal, cilt.27, sa.2, ss.57-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi
  GÜNEŞ R. M. , SANCAK Y. C.
  YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.31-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Mikrobiyal gıda intoksikasyonları: Veteriner Halk Sağlığı Yönünden Bir Bakış
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp CEYLAN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.28-40, 2019
 2. Veteriner Halk Sağlığı
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  Gıda Kaynaklı Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar, Ziya GÖKALP, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.15-27, 2019
 3. Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Kalıntı Problemi ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  Süt ve Süt Ürünleri, Atasever M, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.120-132, 2019

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. STARTER VE STARTER OLMAYAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ GELİŞİMİ
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.
  2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.4, ss.53-61
 2. VAN’IN İNCİSİ: İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) ve BESLENMEDE ÖNEMİ
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.4, ss.62-72
 3. Van İlinde Et ve Et Ürünleri Üretimi
  TUNCAY R. M. , İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , ÇAKMAK T.
  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kalkınma Kongresi, Siirt, 10 - 12 Haziran 2019
 4. Geleneksel Bir Lezzet: Divle Tulum Peyniri
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C. , TUNCAY R. M. , ÇAKMAK T.
  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kalkınma Kongresi, Siirt, 10 - 12 Haziran 2019, ss.464-471
 5. İn Vitro Bir Gıda: Kültüre Et
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Ekim - 27 Kasım 2019, ss.125-126
 6. Sebze ve Meyvelerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
  Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Çakmak T.
  VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.119-122
 7. GELENEKSEL BİR LEZZET: DİVLE TULUM PEYNİRİ
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.464-471
 8. TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KULLANIM ALANLARI
  Çakmak T., Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Tuncay R. M.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.573-579
 9. VAN İLİNDE ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Çakmak T.
  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.472-481
 10. Gıda Amblajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları
  İŞLEYİCİ Ö., ÇAKMAK T., SANCAK Y. C. , ELÇEK R., TUNCAY R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, 9 - 10 Mart 2019, ss.173-194
 11. Gıda Ambalajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları
  İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , ELÇEK R., Tuncay R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.173-194
 12. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamalarının Oluşturduğu Sağlık Riskleri
  İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.196-217
 13. Chemical and Microbiological Properties of Bitlis Tulum Cheese Traditionally Produced and Presented in Market
  SANCAK H., İşleyici Ö., Tuncay R. M. , Sancak Y. C.
  I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.323
 14. Kefirin Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri
  Sancak Y. C. , İşleyici Ö., Berber E. B. , Tuncay R. M.
  1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.260-274
 15. Divle Tulum Peyniri
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.151-152
 16. Kitosanın Gıda Endüstrisinde Kullanımı
  Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , İşleyici Ö.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.123-124
 17. Divle Tulum Peynirinde Mineral Madde Ve Ağır Metal Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Yücel U. M.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.159-160
 18. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tektırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması
  İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Mis A., Aslan F.
  7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.153-154
 19. Van ilinde hayvansal kökenli gıda üretimi ve sorunları
  İşleyici Ö., SANCAK Y. C. , GÜNEŞ R. M.
  6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.164-165
 20. Fermente Sucuklarda Biyojen Amin Varlığı ve Önemi
  EKİCİ K., Sancak Y. C. , Güneş R. M.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.124-125
 21. Gıdalarda Akrilamid Oluşumu ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Güneş R. M. , SANCAK H.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.150-151
 22. Van ilinde satışa sunulan hazır köftelerde Listeria türlerinin varlığı.
  İşleyici Ö., SANCAK Y. C. , ATLAN M., GÜNEŞ R. M.
  6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.160-161
 23. Van İlinde Satışa Sunulan Ambalajlı ve Ambalajsız Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  İŞLEYİCİ Ö., SANCAK H., Güneş R. M.
  6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.158-159
 24. Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi
  Güneş R. M. , Sancak Y. C.
  5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2013, ss.151-152

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2021 - Devam Ediyor Yemek Satın Alma İşi Muayene Komisyonu Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2021 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2020 - Devam Ediyor Yemek Satın Alma İşi Muayene Komisyon Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - Devam Ediyor Kafeterya Denetleme Kurulu Komisyon Üyeliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - Devam Ediyor Fakülte Burs Komisyonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü
2019 - 2019 Fakülte İntörn (VEHİP) dersi Grup Koordinatörü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
2019 - 2019 Yemekhane Muayene Komisyonu (Yedek Üye) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Verdiği Dersler

Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Gıda Güvenliği ve Sanitasyon, Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Zoonozlar, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Mezbahalarda Sanitasyon , Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Veteriner Hekimliği İntörn Programı (VEHİP), Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı, Lisans, 2020 - 2021
Et Muayenesi ve Teknolojisi, Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Dondurma Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Gıda Endüstrisinde Sanitasyon , Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Et Muayenesi , Yüksek Lisans, 2019 - 2020

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Journal of Food Science and Biotechnology, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
Van Veterinary Journal, Editör, 2017 - 2020

Bilimsel Hakemlikler

Van Veterinary Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kasım 2019
Van Veterinary Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağustos 2019
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2019
Van Veterinary Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2018

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

VEHADER International Seminer on Seafood, Katılımcı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2021
Uluslararası Kırmızı Et Semineri, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2019
Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC), Katılımcı, Siirt, Türkiye, 2019
Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi (INSAC-Ereğli), Katılımcı, Konya, Türkiye, 2019
I. International Agricultural Science Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2017
6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2015
5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):4
h-indeksi (WOS):1

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi