Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Harran University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih/Genel Türk Tarihi, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerin Gündelik Yaşamları (1520-1670 İstanbul Örneği)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ

 • 2000 Postgraduate

  Bitlis Vakfiye Kayıt Defteri'ne Göre Bitlis Vakıfları

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ

 • 1996 Postgraduate

  Zülkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti Zamanında Maraş Vakıfları

  Harran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic