About

Bağımlılık konusunda medikal alanlardan sosyal alanlara kadar tüm alanlarda yapılan araştırmaların bir araya getirilmesi ve disiplenler arası araştırmaların daha etkin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Madde bağımlılığından Davranışsal bağımlılığa kadar farklı bağımlılık türleri üzerine yapılan araştırmaların gerçekleştirilmesi ve bir arada sunulması önemlidir.