Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Yaş Şeker Pancarı Posası Silajının Arpa Yerine Kullanımının Koyunlarda Duodenuma Geçen Toplam Protein Üzerine Etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

 • 2001 Postgraduate

  Tritikale Silajına Kuru Şeker Pancarı Posası Katılmasının Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English