Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VAN EKOLOJİK ŞARTLARINA ADAPTASYONUNUN BELİRLENMESİ VE VAN YÖRESİNE AİT BAZI YERLİ ASMA FORMLARININ RAPD MARKÖRLERİYLE TANIMLANMASI, Van Yüzüncü Yil University, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Abd, 2008
Postgraduate, VAN İLİNDE YETİŞEN ALIÇLAR, Van Yüzüncü Yil University, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Abd, 2001

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Garden Plants, Berries, Cultivation and Breeding

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2015 - 2018
Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Erciş Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, 2013 - 2018

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2019 - 2022
Van Yüzüncü Yil University, Erciş Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim, 2013 - 2019
Van Yüzüncü Yil University, Erciş Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim, 2013 - 2019

Courses

Asma Islahı, Doctorate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Yüksek Rakım Bağcılığı, Doctorate, 2022 - 2023
Sürdürülebilir Bağcılık, Doctorate, 2022 - 2023
Üzümsü Meyveler, Undergraduate, 2022 - 2023
Bahçe Bitkileri Prensipleri, Undergraduate, 2022 - 2023
Anaç Kalem İlişkileri II, Doctorate, 2018 - 2019
Bahçe Bitkileri Uygulamaları II, Undergraduate, 2017 - 2018
Yaz Stajı, Undergraduate, 2017 - 2018
Özel Bağcılık, Undergraduate, 2017 - 2018
Mesleki Uygulama, Undergraduate, 2016 - 2017
Üzümsü Meyveler, Undergraduate, 2015 - 2016
Tohum ve  Tohumculuk  Teknikleri, Associate Degree, 2015 - 2016
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Associate Degree, 2014 - 2015
Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Associate Degree, 2014 - 2015

Advising Theses

Gazioğlu Şensoy R. İ., GERCÜŞ (BATMAN) İLÇESİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MAHALLİ MEZRONE VE ZEYTİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KAOLİN VE DENİZ YOSUNU GÜBRESİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ, Postgraduate, B.SOYSAL(Student), 2023
Gazioğlu Şensoy R. İ., SİİRT YÖRESİ MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ (Vitis Vinifera L.)’NE AİT ÇEKİRDEKLERDE, BAZI BİYOAKTİF İÇERİKLERİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, D.SÖNMEZ(Student), 2022
Gazioğlu Şensoy R. İ., SİİRT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE (Vitis Vinifera L.) BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, G.KISACA(Student), 2021
Gazioğlu Şensoy R. İ., Erciş Üzümü Çeşidinde Farklı Budama Şarjı ve Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Postgraduate, A.TUTUŞ(Student), 2019
Gazioğlu Şensoy R. İ., VAN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, E.Ömer(Student), 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., MARDİN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ŞEPIRZE ÜZÜM TİPİNDE HÜMİK ASİT VE KAYA FOSFATI UYGULAMALARININ VERİM, KALİTE VE BİTKİ FENOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Postgraduate, E.AKCAN(Student), 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., TUZ STRESİ ALTINDAKİ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNE AİT ÇELİKLERDE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ETKİSİ, Postgraduate, L.ERSAYAR(Student), 2017

Jury Memberships

Post Graduate, Tez Savunma Sınavı, Iğdır Üniversitesi, August, 2019
Post Graduate, Tez Savunma Sınavı, Iğdır Üniversitesi, August, 2019
Post Graduate, Tez Savunma Sınavı, Van YYÜ, July, 2019
Post Graduate, Tez Savunma Sınavı, Van YYÜ, July, 2019
Doctoral Examination, Doktora Yeterlilik Sınavı, Van YYÜ, April, 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Gazioğlu Şensoy R. İ., KISACA G., Project Supported by Higher Education Institutions, Siirt Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Üzüm Çeşitlerinde (Vitis Vinifera L) Bazı Biyokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, 2019 - 2021
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Yüksek Rakım Bağcılığı; Van İli Örneği, 2019 - 2020
Gazioğlu Şensoy R. İ., TUTUŞ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Erciş Üzümü Çeşidinde Farklı Budama Şarjı ve Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, 2017 - 2020
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Tuz Stresine Maruz Bırakılmış Asma (Vitis Vinifera L) Çeliklerinde Arbusküler Mikorhizal Fungus ve Peyniraltı Suyu Uygulamalarının Etkisi, 2018 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., BAŞ E. Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Van yöresinde yetiştirilen mahalli üzüm çeşitlerinin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, 2018 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., KOÇ H., BAŞI E. Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı Yerli Üzüm Formlarının Besin ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2018 - 2018
Doğan A., KUNTER B., Uyak C., Keskin N., Gazioğlu Şensoy R. İ., Çelik F., Çavuşoğlu Ş., ÖZRENK K., Project Supported by Higher Education Institutions, Hizan (Bitlis) koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klorofil miktarları ve stoma yoğunluklarının belirlenmesi, 2017 - 2018
Uyak C., Gazioğlu Şensoy R. İ., Güldigen Ö., Çavuşoğlu Ş., Çelik F., Doğan A., KUNTER MARASALI B., Keskin N., Project Supported by Higher Education Institutions, Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik ve Organik Asit içeriklerinin Belirlenmesi, 2017 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'de Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin Değerlendirilme Şekilleri, 2017 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Asma Yetiştiriciliği ve Islahı Ön Çalışmalarında Laboratuvar Altyapı Geliştirme Projesi, 2016 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Doğan A., Project Supported by Higher Education Institutions, Tuz Stresine Maruz Bırakılmış Bazı Üzüm Çeşitlerinde, Farklı Hümik Asit Dozlarının Etkisi, 2015 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Mardin Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Şepırze Üzüm Çeşidinde Hümik Asit Ve Kaya Fosfatı Uygulamalarının Verim, Kalite Ve Bitki Fenolojisi Üzerine Etkileri, 2014 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Doğan A., Project Supported by Higher Education Institutions, Van İlinde Satılmakta olan Yaş ve Kuru Üzümler ile Salamura Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi, 2015 - 2015
Gazioğlu Şensoy R. İ., TUBITAK Project, Bazı Üzüm Çeşitlerinde Tuz Stresine Karşı Ortaya Çıkan Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Reaksiyonlar, 2014 - 2015
Türkoğlu N., Gazioğlu Şensoy R. İ., TUBITAK Project, Van Gölü Havzasın'da doğal olarak yetişen kuşburnu ve alıçların seleksiyonu ve gen kaynaklarının korunması, 2002 - 2004
Gazioğlu Şensoy R. İ., Project Supported by Other Official Institutions, Frenk Üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı, 1998 - 2001

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ, Member, 2010 - Continues
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, Member, 2002 - Continues
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Member, 2002 - 2019

Scientific Refereeing

TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ, SCI Journal, December 2020
Eurasian Journal of Forest Science, SCI Journal, December 2020
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Other Indexed Journal, December 2019
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, Other Indexed Journal, November 2019
COMU Journal of Agriculture Faculty, Other Indexed Journal, August 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, August 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, May 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, April 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, March 2019
COMU Journal of Agriculture Faculty, Other Indexed Journal, February 2019
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, January 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, November 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, October 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, October 2018
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, September 2018
YYÜ Tarım Bilimleri, Other Indexed Journal, June 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, June 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, May 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, April 2018

Scientific Consultations

TUBITAK, Project Consultancy, Van Yüzüncü Yil University, Erciş Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Turkey, 2014 - 2015

Metrics

Congress and Symposium Activities

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT (Van), Attendee, Van, Turkey, 2019
III. Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress (Antalya), Attendee, Antalya, Turkey, 2019
III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Session Moderator, Antalya, Turkey, 2019
INTERNATIONAL AGRICULTURE, CONGRESS OF MUŞ PLAIN, Attendee, Muş, Turkey, 2019
ISPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (Siirt), Attendee, Siirt, Turkey, 2019
II. Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Attendee, Baku, Azerbaijan, 2018
Ahtamara International Multidisiplinary Congress, Attendee, Van, Turkey, 2018
International Agricultural Science Congress, Attendee, Van, Turkey, 2018
International Congress of Agriculture and Environment, Attendee, Antalya, Turkey, 2017
I. International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity, Attendee, Bayburt, Turkey, 2017
The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Attendee, Bishkek, Kyrgyzstan, 2017
9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Attendee, Ankara, Turkey, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2017
Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi / IMAC 2014, Attendee, Diyarbakır, Turkey, 2014
Bağcılıkta Ulusal Klon Seleksiyonu Metodoloji Çalıştayı, Attendee, Tokat, Turkey, 2014
Van Bitlis ve Hakkari İlleri Meyve Yetiştiriciliği Çalıştayı, Attendee, Van, Turkey, 2012
Biyoteknoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2008
Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2007
II. ULUSAL FIDANCILIK SEMPOZYUMU (İZMİR, TÜRKIYE), Attendee, İzmir, Turkey, 2000
International Symposium on Desertification, Attendee, Konya, Turkey, 2000
Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 1999

Non Academic Experience

Other Public Institution, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Other Public Institution, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü