Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VAN EKOLOJİK ŞARTLARINA ADAPTASYONUNUN BELİRLENMESİ VE VAN YÖRESİNE AİT BAZI YERLİ ASMA FORMLARININ RAPD MARKÖRLERİYLE TANIMLANMASI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Abd, 2008
Yüksek Lisans, VAN İLİNDE YETİŞEN ALIÇLAR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Abd, 2001

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyveler, Bağ Yetiştirme ve Islahı

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2015 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, 2013 - 2018

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2019 - 2022
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim, 2013 - 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim, 2013 - 2019

Verdiği Dersler

Asma Islahı, Doktora, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Yüksek Rakım Bağcılığı, Doktora, 2022 - 2023
Sürdürülebilir Bağcılık, Doktora, 2022 - 2023
Üzümsü Meyveler, Lisans, 2022 - 2023
Bahçe Bitkileri Prensipleri, Lisans, 2022 - 2023
Anaç Kalem İlişkileri II, Doktora, 2018 - 2019
Bahçe Bitkileri Uygulamaları II, Lisans, 2017 - 2018
Yaz Stajı, Lisans, 2017 - 2018
Özel Bağcılık, Lisans, 2017 - 2018
Mesleki Uygulama, Lisans, 2016 - 2017
Üzümsü Meyveler, Lisans, 2015 - 2016
Tohum ve  Tohumculuk  Teknikleri, Ön Lisans, 2015 - 2016
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Ön Lisans, 2014 - 2015
Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ön Lisans, 2014 - 2015

Yönetilen Tezler

Gazioğlu Şensoy R. İ., GERCÜŞ (BATMAN) İLÇESİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MAHALLİ MEZRONE VE ZEYTİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KAOLİN VE DENİZ YOSUNU GÜBRESİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ, Yüksek Lisans, B.SOYSAL(Öğrenci), 2023
Gazioğlu Şensoy R. İ., SİİRT YÖRESİ MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ (Vitis Vinifera L.)’NE AİT ÇEKİRDEKLERDE, BAZI BİYOAKTİF İÇERİKLERİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, D.SÖNMEZ(Öğrenci), 2022
Gazioğlu Şensoy R. İ., SİİRT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE (Vitis Vinifera L.) BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, G.KISACA(Öğrenci), 2021
Gazioğlu Şensoy R. İ., Erciş Üzümü Çeşidinde Farklı Budama Şarjı ve Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans, A.TUTUŞ(Öğrenci), 2019
Gazioğlu Şensoy R. İ., VAN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, E.Ömer(Öğrenci), 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., MARDİN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ŞEPIRZE ÜZÜM TİPİNDE HÜMİK ASİT VE KAYA FOSFATI UYGULAMALARININ VERİM, KALİTE VE BİTKİ FENOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Yüksek Lisans, E.AKCAN(Öğrenci), 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., TUZ STRESİ ALTINDAKİ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNE AİT ÇELİKLERDE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ETKİSİ, Yüksek Lisans, L.ERSAYAR(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Sınavı, Iğdır Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Sınavı, Iğdır Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Sınavı, Van YYÜ, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Sınavı, Van YYÜ, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Van YYÜ, Nisan, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Gazioğlu Şensoy R. İ., KISACA G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Siirt Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Üzüm Çeşitlerinde (Vitis Vinifera L) Bazı Biyokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, 2019 - 2021
Gazioğlu Şensoy R. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Rakım Bağcılığı; Van İli Örneği, 2019 - 2020
Gazioğlu Şensoy R. İ., TUTUŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erciş Üzümü Çeşidinde Farklı Budama Şarjı ve Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, 2017 - 2020
Gazioğlu Şensoy R. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tuz Stresine Maruz Bırakılmış Asma (Vitis Vinifera L) Çeliklerinde Arbusküler Mikorhizal Fungus ve Peyniraltı Suyu Uygulamalarının Etkisi, 2018 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., BAŞ E. Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van yöresinde yetiştirilen mahalli üzüm çeşitlerinin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, 2018 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., KOÇ H., BAŞI E. Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Yerli Üzüm Formlarının Besin ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2018 - 2018
Doğan A., KUNTER B., Uyak C., Keskin N., Gazioğlu Şensoy R. İ., Çelik F., Çavuşoğlu Ş., ÖZRENK K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hizan (Bitlis) koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klorofil miktarları ve stoma yoğunluklarının belirlenmesi, 2017 - 2018
Uyak C., Gazioğlu Şensoy R. İ., Güldigen Ö., Çavuşoğlu Ş., Çelik F., Doğan A., KUNTER MARASALI B., Keskin N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik ve Organik Asit içeriklerinin Belirlenmesi, 2017 - 2018
Gazioğlu Şensoy R. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin Değerlendirilme Şekilleri, 2017 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Asma Yetiştiriciliği ve Islahı Ön Çalışmalarında Laboratuvar Altyapı Geliştirme Projesi, 2016 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Doğan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tuz Stresine Maruz Bırakılmış Bazı Üzüm Çeşitlerinde, Farklı Hümik Asit Dozlarının Etkisi, 2015 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mardin Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Şepırze Üzüm Çeşidinde Hümik Asit Ve Kaya Fosfatı Uygulamalarının Verim, Kalite Ve Bitki Fenolojisi Üzerine Etkileri, 2014 - 2017
Gazioğlu Şensoy R. İ., Doğan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van İlinde Satılmakta olan Yaş ve Kuru Üzümler ile Salamura Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi, 2015 - 2015
Gazioğlu Şensoy R. İ., TÜBİTAK Projesi, Bazı Üzüm Çeşitlerinde Tuz Stresine Karşı Ortaya Çıkan Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Reaksiyonlar, 2014 - 2015
Türkoğlu N., Gazioğlu Şensoy R. İ., TÜBİTAK Projesi, Van Gölü Havzasın'da doğal olarak yetişen kuşburnu ve alıçların seleksiyonu ve gen kaynaklarının korunması, 2002 - 2004
Gazioğlu Şensoy R. İ., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Frenk Üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı, 1998 - 2001

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2010 - Devam Ediyor
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, Üye, 2002 - Devam Ediyor
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 2002 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
Eurasian Journal of Forest Science, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2019
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2019
COMU Journal of Agriculture Faculty, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mayıs 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
COMU Journal of Agriculture Faculty, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2019
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ekim 2018
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2018
YYÜ Tarım Bilimleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2018
YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2018

Bilimsel Danışmanlıklar

TUBITAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Türkiye, 2014 - 2015

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT (Van), Katılımcı, Van, Türkiye, 2019
III. Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress (Antalya), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2019
INTERNATIONAL AGRICULTURE, CONGRESS OF MUŞ PLAIN, Katılımcı, Muş, Türkiye, 2019
ISPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (Siirt), Katılımcı, Siirt, Türkiye, 2019
II. Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Katılımcı, Baku, Azerbaycan, 2018
Ahtamara International Multidisiplinary Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
International Agricultural Science Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
International Congress of Agriculture and Environment, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
I. International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity, Katılımcı, Bayburt, Türkiye, 2017
The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Katılımcı, Bishkek, Kırgızistan, 2017
9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2017
Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi / IMAC 2014, Katılımcı, Diyarbakır, Türkiye, 2014
Bağcılıkta Ulusal Klon Seleksiyonu Metodoloji Çalıştayı, Katılımcı, Tokat, Türkiye, 2014
Van Bitlis ve Hakkari İlleri Meyve Yetiştiriciliği Çalıştayı, Katılımcı, Van, Türkiye, 2012
Biyoteknoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2008
Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2007
II. ULUSAL FIDANCILIK SEMPOZYUMU (İZMİR, TÜRKIYE), Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2000
International Symposium on Desertification, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2000
Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 1999

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Diğer Kamu Kurumu, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü