Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Inonu University, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  ELEKTROMAGNETİZMA-BENZER ALGORİTMASI KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIN OPTİMİZASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  Inonu University, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • 2007 Postgraduate

  AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ VE İNTERNET ÜZERİNDEN UYGULAMASI

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English