Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu , Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Sakarya University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Department Of Sports, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  11-12 YAŞ KADIN YÜZÜCÜLERİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ESNEKLİK PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Van Yüzüncü Yil University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu , Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı