Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAMKALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

uluslararası batı asya turizm araştırma kongresi, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.727-742

Books & Book Chapters

REKREASYON REKREATİF AMAÇLI SPOR YAPAN BİREYLERİN SOSYALFİZİKSEL KAYGI DÜZEYLERİNİN VE EGZERSİZ YAPMASEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

in: Turizm Araştırmaları, Faruk ALAEDDİNOĞLU Songül ÖZER Sedat ŞAHİN Hacer ARSLAN KALAY, Editor, paradigma yakademi, Çanakkale, pp.591-614, 2019