Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Fatih University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  siRNA ARACILI GLUTAMİNAZ (GLS1) İNHİBİSYONUNUN MEME KANSER HÜCRELERİNİN KANSEROJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Sustainable Development

  Erciyes University, Tıp Fakültesi

 • 2015 Postgraduate

  Meme epiteli ve meme kanseri hücrelerinde caytaxın protein ekspresyonunun belirlenmesi Sustainable Development

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli)