Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2020 - Continues Lecturer

    Van Yüzüncü Yil University, Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Non Academic Experience

  • 2007 - 2020 Memur

    Public Corporation